A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж

Положення

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) здобувачів освіти ТТЕПФК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу   

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу   

Положення про Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж

Положення про циклову комісію Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Положення про організацію освітнього процесу у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів фахової передвищої освіти у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про систему контролю за якістю освітнього процесу. .

Положення про освітньо-професійні програми Таращанського технічного та економіко-правового коледжу  (Нова редакція)

Положення про семестрове оцінювання, проведення екзаменів, заліків та підсумкової кваліфікаційної  атестації студентів  коледжу

Положення про силабус навчальної дисципліни

Стратегія розвитку кадрового потенціалу  Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Положення про механізм функціонування індивідуальних освітніх траєкторій у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Процедура  інформування здобувачів освіти про освітні компоненти, що пропонуються їм на вибір

Положення про організацію змішаного навчання в Таращанського технічному та економіко-правовому фаховому коледжі.

Положення про атестацію педагогічних працівників Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

ПОЛОЖЕННЯ  про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів фахової передвищої освіти у  Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами   Таращанського  технічного та економіко-правового фахового коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання у Таращанському  технічному та економіко-правовому фаховому  коледжі. 2024 р.

ПОЛОЖЕННЯ про проведення екзаменів, заліків та підсумкової кваліфікаційної  атестації студентів  коледжу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ТАРАЩАНСЬКОМУ   ТЕХНІЧНОМУ  ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Положення про відділення ТТЕПФК

Положення про заочну форму навчання у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про індивідуальну форму навчання у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі.

Положення про порядок розробки і затвердження графіків освітнього процесу, навчальних планів, робочих навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, силабусів  у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Порядок визнання у ТТЕПФК результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень