A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж

Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу   

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу   

Положення про Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж

Положення про циклову комісію Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Положення про організацію освітнього процесу у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів фахової передвищої освіти у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Положення про систему контролю за якістю освітнього процесу

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про освітньо-професійні програми Таращанського технічного та економіко-правового коледжу  (Нова редакція)

Положення про Раду роботодавців

Положення про семестрове оцінювання, проведення екзаменів, заліків та підсумкової кваліфікаційної  атестації студентів  коледжу

Порядок проведення у 2021-2022 навчальному році державної підсумкової атестації з предметів загальноосвітньої підготовки студентів Таращанського  технічного та економіко-правового фахового коледжу,  які навчаються на основі базової загальної середньої освіти

Положення про силабус навчальної дисципліни

Стратегія розвитку кадрового потенціалу  Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Права і обов’язки учасників освітнього процесу Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу у процесі реалізації освітньо-професійних програм

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів фахової передвищої освіти у  Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про механізм функціонування індивідуальних освітніх траєкторій у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про центр сприяння працевлаштуванню студентів та  випускників Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Процедура  інформування здобувачів освіти про освітні компоненти, що пропонуються їм на вибір

Положення про організацію змішаного навчання в Таращанського технічному та економіко-правовому фаховому коледжі.

Положення про атестацію педагогічних працівників Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

ПОЛОЖЕННЯ  про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів фахової передвищої освіти у  Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами   Таращанського  технічного та економіко-правового фахового коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання у Таращанському  технічному та економіко-правовому фаховому  коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про проведення екзаменів, заліків та підсумкової кваліфікаційної  атестації студентів  коледжу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ТАРАЩАНСЬКОМУ   ТЕХНІЧНОМУ  ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Положення про організацію освітнього процесу у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

ПРОЦЕДУРА  ІНФОРМУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРО ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ЇМ НА ВИБІР

Шляхи реалізації практичної підготовки студентів Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Положення про відділення ТТЕПФК

Положення про заочну форму навчання у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

Положення про індивідуальну форму навчання у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі.

Положення про порядок розробки і затвердження графіків освітнього процесу, навчальних планів, робочих навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, силабусів  у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень