A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж

З історії бібліотеки

Бібліотека являється складовою частиною літопису навчального закладу і пройшла з ним складний шлях становлення. Основу її фонду закладено у 1920 році.

У ті далекі часи вона займала крихітну кімнатку в приміщенні технікуму, який розміщувався в колишній в’язниці по вулиці Короленка.

Становище було дуже складним. Для проведення теоретичних і практичних занять не вистачало викладачів, підручників, унаочнення, приладів, інструменту.

Для книгозбірні була відведена маленька кімнатка. На книги виділялися зовсім мізерні кошти. З великими зусиллями накопичувалися перші посібники і підручники, надходження яких були зовсім малочисельним. Високі ціни на книги не давали змоги закуповувати достатню кількість примірників. Якщо і купували нові видання, то по одному посібнику, в основному користувалися підручниками, які приносили самі лектори. Фонд був крихітним – близько тисячі книг. Дуже цінними були книги, що надходили як дарунки від приватних осіб, передусім самих викладачів.

У 30 роках збільшується контингент учнів технікуму: У в технікумі навчається уже 450 учнів (станом на 1937-1938 навчальні роки). В архівах навчального закладу Бібліотекарем в цей час  працював Сучков А.Є.

Умови для навчання залишаються вкрай складними. Навчальної літератури було вкрай недостатньо, тому учні студіювали конспекти.

Уже в 40-х роках бібліотечний фонд складав близько 10 000 примірників енциклопедичної, художньої, технічної літератури, тут зберігалися цінні старі довідники та наочні прилади. При цьому бібліотека не мала ні постійного штатного працівника, ні відповідного приміщення, фонди її були не впорядковані і користуватися ними було дуже складно, систематичного обслуговування теж не було, інвентарних книг не велося. Справами бібліотеки займався секретар технікуму, який за сумісництвом вів і бібліотеку, видавав книги студентам та викладачам лише після занять. Вести таку велику роботу одній людині, яка одночасно виконувала свою роботу та обов’язки бібліотекаря, було надзвичайно важко.

Оставалися проблемою високі ціни на книги, а тому це не давало змоги закуповувати достатню кількість посібників. Бюджет бібліотеки складався з невеликої частки загального грошового фонду технікуму і незначних сум, що надходили від студентів як оплата за користування книжками, тому і купівля нових видань і передплата здійснювалися лише в декількох примірниках

Мирну і творчу працю колективу технікуму, як і всього народу, перервала Друга світова війна. Навчання в технікумі зупинилось на довгих чотири роки. Під час свого відступу окупанти влучили в приміщення технікуму, здійнялася пожежа. Вогонь охопив усі приміщення, в тому числі і приміщення бібліотеки, було знищено понад 18 000 примірників бібліотечних книг.

Після звільнення Таращі від фашистських окупантів технікум відновив свою діяльність. Навчання розпочалося в наспіх переобладнаному будинку на розі вулиць Богдана Хмельницького та Рози Люксембург. У центрі уваги гостро постає питання з бібліотечним приміщенням і наповненням його книгами.

У книзі наказів відділу кадрів від 1.ІХ. 1944 року зявляється запис: «Призначити на посаду завідувачки бібліотеки Навроцьку Марію Карпівну. Впорядкувати справу бібліотеки та взяти на облік весь бібліотечний фонд літератури, той, що є на руках в студентів і лекторів. Одночасно з завпедами технікуму і школи подати до дирекції список потрібної для навчання літератури».

Марія Карпівна першою розпочала індивідуальний облік книжкового фонду в інвентарних книгах. Це була чесна і сумлінна жінка, яка зуміла в ті непрості часи організувати всебічне обслуговування читачів. Користувалася великою повагою студентів і викладачів. Вона чудово опанувала свою професію, вміла швидко підібрати необхідну літературу, дати потрібну консультацію.

На кінець 1945 року в бібліотеку з рук студентів і вчителів, які навчалися і працювали до війни, було зібрано 4770 навчальних посібників і брошур. Бібліотека наповнюється виданнями, які охоплювали широкий спектр – від творів «класиків марксизму-ленінізму» та партійних видань до підручників з історії, філології, математики, фізики, біології та інших.

1947 року за наказом директора відбувається ревізія бібліотечного фонду (наказ №242 від 11.1947 р.).

Розпочинаючи відбудову зруйнованого приміщення технікуму,  дирекція приділила велику увагу відновленню роботи бібліотеки. У центрі уваги постала відбудова бібліотечного приміщення, наповнення його книгами.

З 1948 року завідувачкою бібліотеки призначено Тепліцьку Єфросінію Нікіфоровну. Висококваліфікований спеціаліст, знавець своєї справи, людина енергійна, з добрим літературним смаком. За 14 років кропіткої роботи в бібліотеці зробила досить багато, щоб цей підрозділ став справжнім осередком навчального закладу. Крім видачі літератури, на бібліотеку покладалася важлива місія політико-виховної роботи, налагодження інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

У 1949 році за наказом директора Герцмана М.М. у гуртожитку №1 була організована читальня, яка займала кімнату на другому поверсі. У ній було близько 500 навчальних підручників, необхідних для готування домашнього завдання.

Уже на початку 50-х років бібліотечний фонд почав зростати завдяки коштам, що виділялися на закупівлю підручників ( до 14 550 примірників)

З 1955 року бібліотеку розмістили на першому поверсі відбудованого приміщення технікуму (сучасна аудиторія електроніки і автоматики). Книгосховище значно збільшилось, книжковий фонд налічував більше 35 000 тис. примірників. Дирекція технікуму сприяла тому, щоб бібліотека була максимально забезпечена потрібною літературою, впорядкованими були фонди, налагоджений їх облік. Поступово активізується обслуговування читачів, упорядковуються каталоги та складаються плани бібліотеки.

У 1962 році завідувачкою бібліотеки стає Тростенко Зіна Василівна.

Найважливішим завданням бібліотеки з цього часу стало формування фонду навчальної літератури і повне забезпечення нею студентів. Особлива увага була приділена предметній картотеці, а також складанню алфавітного каталогу на книжковий фонд. Значну допомогу бібліотеці надавав студентський читацький актив: від переміщення і розміщення фонду до складання каталогів.

У 1974 році чудовий подарунок від будівельників отримали учні радгоспу-технікуму – нову бібліотеку, типове приміщення з читальним залом на 80 місць. Книжковий фонд її збільшився до 65 тисяч примірників. З цього часу бібліотека стає справжньою світлицею знань. У читальному залі було

затишно, але бувало і тісно, особливо у вечірній час, коли проходила самопідготовка до уроків (навчання відбувалося у дві зміни, і бібліотека працювала до 22.00 години).

У понеділок і вівторок читальний зал переповнений особливо: шелестять підшивки газет і журналів, конспектуються новини країни і закордонні події, переглядається програма «Час» по телебаченню. Була така традиція − проводити в кожній групі політінформації. Студенти до них готувались старанно, щоб розповідь їх була захопливою і корисною, та й набувалися практичні навики ораторської майстерності. У читальному залі регулярно проводилися лекції, бесіди, диспути, читацькі конференції. 22 роки Зіна Василівна пропрацювала завідувачкою бібліотеки.

В 1985 році завідувачкою бібліотеки призначили Петренко Наталю Григорівну.

Бібліотека росла і розвивалася разом з технікумом, уперто йшла вперед при сприянні досвідчених бібліотекарів: Козидуб Тамари Іванівни, Ніколаєвої Лідії Миколаївни, Бабієнко Любові Леонтіївни, Лясківської Наталі Андріївни, Красуцької Зої Хачиківни.

90-ті роки були непростим періодом в історії бібліотеки. Видається мало літератури, зокрема україномовної, ускладнюються зв'язки між видавництвами і бібліотекою. Зате робота бібліотеки переорієнтовується в національно-просвітницьке русло, проводяться виставки та огляди, присвячені висвітленню трагічної історії українського народу у боротьбі за власну державність.

З 2007 року завідувачкою бібліотеки стає Лясківська Наталія Андріївна, яка маючи попередній досвід роботи бібліотекарем, навчила колектив дивитися далеко вперед і працювати на перспективу.

До послуг читачів затишний читальний зал, абонемент. У фонді бібліотеки, що складає понад 90 тис. примірників і має універсальне зібрання документів, широко представлені наукові, навчальні, довідкові, періодичні видання, художня література, нормативні документи (на традиційних та електронних носіях). Сьогодні бібліотека коледжу спроможна збирати, зберігати та надавати доступ до інформаційних ресурсів, а також створювати, враховуючи потреби своїх користувачів, різноманітні інформаційні продукти.

Намагаючись покращити роботу бібліотеки, бібліотекарі дбають про те, як зробити, щоб читачам було зручно, уміють запалити людей ідеями, задумами. У бібліотеці працюють комп'ютери, ксерокс, сканер, у стінах читальної зали панує спокій і внутрішній комфорт. Інтер'єр прикрашає яскраве і цікаве наочне оформлення.

На сьогодні бібліотека колежу є реальною, відкритою комунікаційно-комунікативною системою, що бере участь у педагогічно-виховному обміні з внутрішніми структурами коледжу та іншими суспільними закладами. Діяльність бібліотеки в своїй основі скерована на створення комфортного середовища для використання інформації, розвиток організаційної та інформаційної роботи.

Удосконалюється довідково-бібліографічна та інформаційна робота (каталоги, картотеки, бібліографія), що дає повне уявлення про фонд бібліотеки і дозволяє читачам вибрати і замовити потрібну інформацію.

У пропаганді книги широко використовуються різноманітні форми просвітницької роботи. Зокрема проводяться презентації книг за участю авторів, редакторів чи упорядників, літературні вечори, усні журнали, книжкові конференції тощо.

Для оперативного забезпечення користувачів необхідною літературою у читальній залі проводяться тематичні книжкові виставки та перегляди літератури.

У бібліотеці ведеться робота з комп'ютеризації бібліотечно-бібліографічних процесів. її мета − створення єдиної інформаційної бібліографічної системи, яка б відповідала вимогам часу.

Це лише констатація фактів, а за ними − титанічна робота, неспокій, вболівання за довірену справу.

Бібліотекаскладний організм, який сформував власний стиль, свій особливий, неповторний імідж. Головне в ньому − нові контакти, творчі зв'язки, зустрічі, обмін інформацією, орієнтир на нову якість інформації. Не залишаються поза увагою нові підручники, нова література, твори лауреатів різноманітних літературних премій, які завойовують симпатії читачів. Для їхньої популяризації влаштовуються Дні інформації, Тижні циклових комісій, бібліографічні огляди.

Бібліотека є центром документальної пам'яті народу. Бібліотекарі не тільки зберігають величезні багатства знань і думок, але і піклуються про те, щоб ті багатства, зібрані попередниками, служили сучасним і прийдешнім поколінням.

Одним із приорітетних напрямів своєї роботи бібліотека вважає краєзнавство, адже саме краєзнавча діяльність дозволяє виділити бібліотеку з числа схожих, зробити її унікальною, особливою. Є і способи для  залучення до пошукової діяльності нових користувачів бібліотеки. Особливою популярністю користувалися презентації книг, що відбувалися в бібліотеці, постійну аудиторію збирає краєзнавчий Клуб Цікавих зустрічей. Сім років при бібліотеці працює літературно-поетичний клуб «Первоцвіт»

Безумовно, це далеко не все, що можна розповісти про культурно-освітню діяльність бібліотеки і її місце в житті коледжу. Їі колектив має багато творчих задумів, втілення яких, звичайно,  сприятиме духовному збагаченню студентів, стане їм у пригоді як майбутнім спеціалістам.

На сьогоднішній день головною метою діяльності бібліотеки Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу були й залишаються ті кардинальні завдання, які ставляться перед будь-якою коледжанською бібліотекою – сприяння справі становлення висококваліфікованих фахівців, виховання у молоді кращих людських та громадянських якостей, розширення інтелектуальних здібностей.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень