A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж

Правила користування бібліотекою коледжу

                   ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ КОЛЕДЖУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила користування бібліотекою Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1997 року та Типового положення про бібліотеку аграрного вищого навчального закладу 1-4 рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України затвердженого рішенням Вченої ради ЦНСГБ УААН 28 грудня 2001року.

Бібліотека коледжу є навчальним, інформаційним та культурно -просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси навчального закладу.

Фонди бібліотеки коледжу освіти є складовою частиною загальнодержавної, науково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

Користування бібліотекою навчального закладу освіти безкоштовне.

 

2. ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ

УМОВИ ЗАПИСУ В БІБЛІОТЕКУ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ.

Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі та всі працівники закладу освіти. Користувачі інших навчальних закладів обслуговуються, як правило лише в читальному залі.

Читачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, художню, довідкову та методичну літературу на абонементі та в читальному залі; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах які проводить бібліотека.

Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський квиток. На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр.

Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.

Література видається викладачам у необмеженій кількості на семестр, студентам також видається література в необмеженій кількості на той же період.

Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3-х примірників строком на 15 днів.

Енциклопедії та інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, видаються лише в читальному залі.

Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

Для одержання літератури читач подає усний запит, розписується у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекара у читацькому формулярі

Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки, літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в читацький формуляр, не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, не виймати картки з каталогів та картотек;

не порушувати розміщення фондів з відкритим доступом.

При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекара, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні позначки.

Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринковим цінам, що діють на день розрахунку.

Вартість пошкоджених, чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами що вказані в облікових документах бібліотеки, з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

Грошова компенсація за втрачену літературу може бути внесена читачем безпосередньо в касу навчального закладу.

Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекара, що приймає заміну.

На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

На початку кожного навчального року читач повинен переєструватись, пред’явити всю літературу, що значиться за ним та продовжити (при потребі) термін користування нею.

Читачі, що закінчили учбовий процес, заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист.

Читачі повинні дотримуватись тиші в читальному залі та інших приміщеннях бібліотеки.

За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись літературою на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

Дотримуватись загальних правил поведінки в громадських місцях: приходити до бібліотеки в охайному вигляді, тверезому стані, заяву на видачу документа або виконання іншої бібліотечної послуги робити ввічливо, не вживати їжі в приміщенні бібліотеки, дотримуватись тиші, не користуватись мобільним телефоном.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЧИТАЧІВ

Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної та культурно -виховної роботи закладу освіти.

Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів; забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на навчальну, виховну, соціально -політичну, художню та іншу літературу.

Створює та ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди літератури.

Організовує книжкові виставки, конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементі і в читальному залі.

Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів.

Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк використання якими закінчився.

4. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ  ІНТЕРНЕТ В БІБЛІОТЕЦІ КОЛЕДЖУ

4.1. Загальні положення

Програмне забезпечення (ПЗ), сервери, персональні комп’ютери (ПК) та вся інформація, що зберігається на них і заново створювана, обладнання локальної комп’ютерної мережі, комунікаційне обладнання є власністю бібліотеки Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу та надаються у використовуванні студентами і викладачами для підготовки в навчальному процесі коледжу.

Бібліотека надає своїм читачам вільний доступ до світової мережі Інтернет та інформаційних баз даних з метою навчання, підвищення кваліфікації, отримання додаткових знань з різних наук.

Для забезпечення ефективної та безперервної роботи мережі Інтернет в бібліотеці необхідне дотримання нижче наведених правил, які розроблені у відповідності із Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Iнтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31 липня 2000 року №928/2000.

4.2 Організація роботи

Основною метою надання бібліотекою Інтернету є задоволення освітніх та професійних інформаційних потреб читачів.

Право користуватись Інтернет - послугами надається читачам бібліотеки , студенти, викладачі та працівники Таращанського агротехнічного коледжу безкоштовно.

Бібліотека надає вільний безкоштовний доступ читачам до ресурсів Інтернет у наукових, навчальних цілях та для самоосвіти.

Перед початком роботи необхідно отримати дозвіл у бібліотекара.

Користувачі мають право на колективне навчання та індивідуальні консультації з боку бібліотечних працівників.

Порядок користування Інтернетом встановлюється при наявності вільних місць – в порядку черговості.

Бібліотека не несе відповідальності за отриману користувачем інформацію з Інтернету.

Дозволяється збереження інформації на відформатовану дискету; роздрукування матеріалів з Інтернету на принтері, запис адміністратором інформації на Flash-носії або інші засоби збереження.

Бібліотека не несе відповідальності, якщо дані втрачено в результаті не вірного використання обладнання.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень